Obchodné podmienky

Ustanovenie pojmov

Predajca
Jan Vodička
Dlouhá 580
54102 Trutnov
Česká Republika
IČ: 74969676
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
Kupujúcim je spotrebiteľ. Kúpna zmluva
Dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci nákupom potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami elektronického obchodu Protipoteniu.sk.Obchodné podmienky

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci poskytuje záruku za tovar, ktorý predáva.
Predávajúci sa zaväzuje, že všetky údaje, ktoré získa od kupujúcich nebude poskytovať tretím osobám, okrem dopravcov a to z dôvodu doručenia tovaru.
Predávajúci sa zaručuje, že neúčtuje skryté poplatky a že všetky ceny sú konečné a nebudú bez vedomia kupujúceho menené.
Predávajúci sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo na vrátenie v 14 dennej lehote bez udania dôvodu.
Kupujúci má právo na reklamáciu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.
Kupujúci má povinnosť uvádzať pri objednávke pravdivé údaje.
Kupujúci má povinnosť oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami.

Ako prebieha objednanie tovaru

  1. Na stránke objednávky vyplňte dodacie údaje a zvoľte spôsob platby (dobierka, bankový prevod).
  2. Pred potvrdením objednávky sa zoznámte s obchodnými podmienkami - je uzatvorená kúpna zmluva.
  3. Pri platbe bankovým prevodom počkáme do pripísania peňazí na náš bankový účet.
  4. Váš tovar zabalíme a odošleme.
  5. Vy prevezmete zásielku a obchod je uzavretý.Dodacie podmienky

Všetok tovar odosielame Slovenskou poštou.
Ceny sú uvedené pri potvrdení objednávky.
Tovar je odosielaný maximálne do druhého pracovného dňa.
Ak prišla zásielka poškodená, zásielku nepreberajte a kontaktujte nás.Reklamačné podmienky

Zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.
Pri pripísaní peňazí na účet predávajúceho kupujúcim, má predávajúci povinnosť odoslať finančné prostriedky späť kupujúcemu do siedmich pracovných dní od pripísania, pokiaľ už nebolo tovar odoslaný.

Zo strany kupujúceho

Kupujúci má zo zákona právo v 14denné lehote odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.
V takom prípade musí byť tovar odoslaný v nepoužitom stave tak, aby bolo možné ho naďalej predať.
Predávajúci má povinnosť potom vrátiť kupujúcemu čiastku vrátane poštovného.Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúcemu (ako správcovi osobných údajov) poskytol v priebehu zadávania objednávky.
Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek v budúcnosti odvolať.
Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty /. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz odovzdané e-mailovej adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.